Jak správně připravit
tiskové podklady

Podklady je nutné dodat se správnými parametry. U každého z produktů na našem webu je k dispozici šablona, která udává přesnou rozměrovou specifikaci pro daný formát tiskoviny. Je nutné držet se těchto parametrů, aby výsledný tisk letáků, vizitek a ostatních produktů odpovídal představě zákazníka.

Níže jsou uvedeny parametry jednotlivých přijímaných datových souborů, přičemž přijímáme přednostně ve formátu PDF.

Nepřijímáme otevřená data ve formátech CDR, PSD, AI, INDD atd., data je nutno vždy vyexportovat do jednoho z níže uvedených formátů.

 1. PDF
  • verze PDF 1.3 až PDF 1.6.,ideálně dle standardů PDF/X-3, PDF/X-1a nebo PDF/X-4
  • všechny fonty písma převedené na křivky – pokud si nejste jisti, že Váš software umí fonty do PDF korektně vložit
  • rozměr PDF = čistý formát tiskoviny + 2 mm přesah z každé strany. Pokud dodáte PDF o větším rozměru s ořezovými značkami, ty nesmí zasahovat do dvoumilimetrového přesahu
  • pokud projekt obsahuje bitmapy, musí být v měřítku 1:1 v rozlišení 300 dpi.
   Pouze v případě přípravy tiskových dat pro velkoplošný tisk je optimální rozlišení při tisku do 2 m² 150 – 250 dpi, při větší potiskované ploše 50 – 150 dpi.
  • barevný režim CMYK, bez dalších barevných režimů
  • vzdálenost grafických a textových prvků od linie ořezu (čistého formátu) alespoň 4 mm – neplatí pro obrázky a pozadí, která budou ve výsledku až do okraje tiskoviny. Ty musí naopak přesahovat linii ořezu o 2 mm
 2. TIFF
  • rozměr projektu 1:1
  • rozměr TIFF = čistý formát tiskoviny + 2 mm přesah z každé strany. Pokud dodáte TIFF o větším rozměru s ořezovými značkami, ty nesmí zasahovat do dvoumilimetrového přesahu
  • rozlišení 300 dpi. Pouze v případě přípravy tiskových dat pro velkoplošný tisk je optimální rozlišení při tisku do 2 m² 150 – 250 dpi, při větší potiskované ploše 50 – 150 dpi.
  • barevný režim CMYK, bez dalších barevných režimů
  • sloučený TIFF bez vrstev
  • doporučená komprese LZW nebo ZIP
  • vzdálenost grafických a textových prvků od linie ořezu (čistého formátu) alespoň 4 mm – neplatí pro obrázky a pozadí, která budou ve výsledku až do okraje tiskoviny. Ty musí naopak přesahovat linii ořezu o 2 mm
 3. JPG
  • rozměr projektu 1:1
  • rozměr JPG = čistý formát tiskoviny + 2 mm přesah z každé strany. Pokud dodáte JPG o větším rozměru s ořezovými značkami, ty nesmí zasahovat do dvoumilimetrového přesahu
  • rozlišení 300 dpi. Pouze v případě přípravy tiskových dat pro velkoplošný tisk je optimální rozlišení při tisku do 2 m² 150 – 250 dpi, při větší potiskované ploše 50 – 150 dpi.
  • barevný režim CMYK, bez dalších barevných režimů
  • vzdálenost grafických a textových prvků od linie ořezu (čistého formátu) alespoň 4 mm – neplatí pro obrázky a pozadí, která budou ve výsledku až do okraje tiskoviny. Ty musí naopak přesahovat linii ořezu o 2 mm

Nepřijímáme otevřená data ve formátech CDR, PSD, AI, INDD atd., data je nutno vždy vyexportovat do jednoho z výše uvedených formátů.

Kontrola dat (nutno zvolit v kalkulačním formuláři během objednávky)

V případě, že zvolíte při objednávce produktu volbu „kontrola dat“, prověříme, zda má Vaše PDF, JPG, nebo TIFF všechny potřebné náležitosti – zda nenastal problém s fonty, které nebyly převedeny do křivek, zda mají rastry dostatečné rozlišení pro tisk, pokud nemá tiskovina přesahy – dodatečně je vytvoříme, pokud to povaha návrhu dovolí. Upozorníme Vás na další možné problémy, které mohou negativně ovlivnit kvalitu tiskového výstupu. Kontrola je zpoplatněna paušálním poplatkem 90 Kč bez DPH.

Upozornění!


Nekontrolujeme obsahovou stránku projektů – pravopisné chyby atd.

Barevné modely RGB, PANTONE a jiné budou konvertovány na CMYK. Neneseme zodpovědnost za barevné odchylky způsobené tímto převodem.

Ceník tisku CZ nenese zodpovědnost za chyby tisku vzniklé nedodržením výše uvedených doporučení pro přípravu tiskových dat.

Přírava dat pro tisk vizitek a termovizitek

Pro přípravu dat na tisk vizitek platí stejné podmínky jako pro tisk letáků a plakátů. Vzhledem k malým rozměrům tiskoviny je žádoucí dodržovat při návrhu vizitky bezpečnou vzdálenost důležitých objektů od okraje vizitky ideálně 5 mm. Souvísí to s možnou nepřesností strojního ořezu vytištěných vizitek. Tolerance nepřesnosti může být 1,5 mm. V případě, že umístíte například texty nebo logo velmi blízko okraje, může se po nepřesném ořezu takřka dotýkat okraje tiskoviny a tím se tato nepřesnost ještě více zviditelní. V případě zachování bezpečné vzálenosti od okraje zbyde stále dost místa a nepřesnost nebude až tak moc viditelná.


Dodáno je ideálně PDF, nebo TIFF, JPG o rozměru 94 x 54 mm - tedy rozměr včetně 2mm přesahu. Modrou linkou je naznačena linie ořezu, červenou linkou bezpečná vzdálenost.

Pro přípravu na termotisk je k tomuto návrhu potřeba dodat ještě druhý návrh, rozměrově identický, ale budou na něm pouze vyznačena místa, která mají být potištěna lakem. Oblasti, které mají být potištěny termotiskem jsou vyplněny 100% K (černou). Tento návrh je potřeba dodat ve vektorech. V případě dodání v rastru jsou hranice lakované plochy jemně zubaté. Z technologických důvodů můžeme termotiskem upravit pouze jednu stranu vizitky.


V případě, že chcete zvýraznit termotiskem linky, nebo jiné prvky o tloušťce menší než dva tiskové body, připravte masku na termotisk nasílenou o 1 bod.

Termotiskem nelze docílit tak jako s parciálním UV lakem velké hladké rovnoměrné plochy. Velké plochy jsou na povrchu lehce zvlněné, což vzniká vytvrzováním silnější vrstvy laku. Termotisk prosíme umisťujte na návrh mimo ořez. Silnější vrstva laku se může při konečném ořezávání vizitky různě bortit a odlamovat.

NÁŠ TIP

nejčastěji
u nás
objednávate:Náš tip nejobjednávanějších produktů tisku

Tisk letáků A5 2500ks
cena za kus 0,74 Kč

Tisk letáků A6 5000ks
cena za kus 0,34 Kč

Tisk plakátů A2 300ks
cena za kus 7,83 Kč

Tisk vizitek 4/0 1000ks
cena za kus 1,15 Kč

Tisk pohlednic A6 500ks
cena za kus 2,77 Kč

Tisk hl.papírů A4 1000ks
cena za kus 1,80 Kč

dopravné a balné ZDARMA
Ceník tisku ©2010
|Spřátelené weby|